[1]
2021. LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas. Integruojamasis išteklius. Metodologijos paskyra. (rugpj. 2021).