(1)
LIBIS išteklių įrašų Sudarymo Vadovas. Integruojamasis išteklius. mp 2021.