LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas. Integruojamasis išteklius. (2021). Metodologijos Paskyra.