[1]
„LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas. Integruojamasis išteklius“, mp, rugpj. 2021.