[1]
2020. Paskutinės Lietuvos nepriklausomybės dienos : Įžangą „Istorijos šaltiniams“ parašė dr. Audronė Veilentienė. Parliamentary Studies. 27 (Dec. 2020), 157–160.