[1]
Jurėnienė, V. 2020. Steigiamojo Seimo išrinkimas: lygių politinių teisių įsiteisėjimas valstybėje. Parliamentary Studies. 29 (Dec. 2020), 82–97. DOI:https://doi.org/10.51740/ps.vi29.159.