[1]
Koženiauskienė, R. 2006. Brandaus Lietuvos piliečio paieškos politikų kalbose. Parliamentary Studies. 6 (Jan. 2006), 153–166. DOI:https://doi.org/10.51740/ps.vi6.356.