[1]
Jarašiūnas, E. 2005. Įstatymo samprata: istorinis, lyginamasis ir nacionalinis aspektai. Parliamentary Studies. 4 (Jan. 2005), 59–89. DOI:https://doi.org/10.51740/ps.vi4.378.