[1]
2005. Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime nuo 2005 m. balandžio 15 d. iki 2005 m. spalio 8 d. Parliamentary Studies. 4 (Jan. 2005), 173–178.