[1]
Grigaravičiūtė, S. 2018. „Imti į savo rankas tremtinių Lietuvon grąžinimą“: Lietuvos Tarybos ir Minsko lietuvių organizacijų veikla 1918 metais. Parliamentary Studies. 24 (Jan. 2018), 123–159. DOI:https://doi.org/10.51740/ps.vi24.66.