[1]
2018. Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime nuo nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d . Parliamentary Studies. 24 (Jan. 2018), 188–195.