[1]
2017. Apie Lietuvos Valstybės Tarybos darbus: Vysk. J. Staugaitis. Parliamentary Studies. 22 (Jan. 2017), 148–164.