(1)
Paskutinės Lietuvos nepriklausomybės Dienos : Įžangą „Istorijos šaltiniams“ parašė Dr. Audronė Veilentienė. Parliamentary Studies 2020, 157–160.