(1)
„Lietuvos Steigiamajam Seimui – 100 metų“. Parliamentary Studies 2020, 28–45.