(1)
Jurėnienė, V. Steigiamojo Seimo išrinkimas: Lygių Politinių Teisių įsiteisėjimas valstybėje. Parliamentary Studies 2020, 82–97.