(1)
Įstatymų Konstitucingumas: Prof. Mykolas Romeris. Parliamentary Studies 2014, 154–175.