(1)
Įžanga P. V. Raulinaičio Straipsniui: Tarpukario Lietuvos Parlamentaras Apie Parlamentinę užsienio Politikos kontrolę: Dr. Audronė Veilentienė. Parliamentary Studies 2013, 175–177.