(1)
Parlamentinė užsienio Politikos kontrolė: Dr. Pranas Viktoras Raulinaitis. Parliamentary Studies 2013, 178–207.