(1)
Ką Naujo Ir Kaip Apie Lietuvos demokratinės Politikos „elementus“ rašo Istorikai-Politologai Ir Komunikacijos Specialistai: Prof. Dr. Irmina Matonytė. Parliamentary Studies 2019, 5–12.