(1)
Tamošaitis, M. Seimo Veiksnys Vinco Krėvės-Mickevičiaus Ir Lietuvių Tautininkų sąjungos Santykiuose (1920–1926 m.). Parliamentary Studies 2006, 29–52.