(1)
Stancelis, V. Lietuvos Parlamentarų žodyno Duomenų bazės Projektas (pagal „Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) Narių Biografinį žodyną“). Parliamentary Studies 2006, 107–128.