(1)
Lietuvos Ir Lenkijos Santykiai Tautų Sąjungoje: Sandra Grigaravičiūtė. Parliamentary Studies 2006, 129–137.