(1)
Parlamentarizmas. III. Moderninė Parlamentarizmo Dvasia: Pranas Viktoras Raulinaitis. Parliamentary Studies 2019, 172–193.