(1)
Skirius, J. Išeivijos požiūriai į Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimą. Parliamentary Studies 2006, 89–100.