(1)
Koženiauskienė, R. Brandaus Lietuvos piliečio paieškos Politikų Kalbose. Parliamentary Studies 2006, 153–166.