(1)
Tauberis, J. Apmąstymai Apie Didžiojo Vilniaus Seimo reikšmę. Parliamentary Studies 2005, 9–21.