(1)
Monkevičius, K. Valdžių Padalijimo Principas 1922 M. Lietuvos Valstybės Konstitucijoje. Parliamentary Studies 2005, 127–150.