(1)
Drąsiau, Bet išsamiau tyrinėkime Aktualijas. Parliamentary Studies 2005, 5–8.