(1)
Jurėnienė, V. Lietuvos Moterų Taryba Ir Jos Veikla valstybėje XX A. 3–4 dešimtmečiuose. Parliamentary Studies 2005, 9–42.