(1)
Veilentienė, A. Prezidentų Rinkimų Problemos Ir Jų Konfliktų aplinkybės I Ir III Seimuose. Parliamentary Studies 2005, 43–58.