(1)
Jarašiūnas, E. Įstatymo Samprata: Istorinis, Lyginamasis Ir Nacionalinis Aspektai. Parliamentary Studies 2005, 59–89.