(1)
Župerka, K. Elitinė Kalba Ir Jos Atstovai. Parliamentary Studies 2005, 144–158.