(1)
Bibliografinis sąrašas: Bibliografinis sąrašas Darbų „Lietuvos Parlamentinė Sistema Parlamentarizmas“, Pirmoji Dalis. Parliamentary Studies 2005, 166–172.