(1)
Grigaravičiūtė, S. Atstovavimo Lietuvai Skandinavijos šalyse Problemų Svarstymai Lietuvos Respublikos Seime 1920–1927 Metais. Parliamentary Studies 2004, 33–51.