(1)
Tamošaitis, M. Kultūrbolševizmas Lietuvoje XX A. Ketvirtajame dešimtmetyje. Režimas Prieš parlamentarizmą: „penktosios kolonos“ Telkimo pradžia. Parliamentary Studies 2004, 52–76.