(1)
Andriukaitis, V. P. Parlamentarizmo idėja LLKS Tarybos Deklaracijoje. Parliamentary Studies 2004, 4–8.