(1)
Sinkevičius, V. Įstatymo dėl Lietuvos laisvės Kovos sąjūdžio Tarybos 1949 M. Vasario 16 D. Deklaracijos Vaidmuo Ir Vieta Lietuvos teisės Sistemoje. Parliamentary Studies 2004, 15–27.