(1)
Banionis, J. Baltijos Valstybių užgrobimo Byla JAV: Lietuvos Laisvinimo Procesas (XX A. 6–7 dešimtmečiai). Parliamentary Studies 2004, 28–35.