(1)
Maslauskienė, N. Parlamentarizmo idėja Ir Okupuotos Lietuvos Valdymo Sistema 1940–1991 M. Parliamentary Studies 2004, 36–54.