(1)
Bibliografinis sąrašas. Parliamentary Studies 2019, 210–216.