(1)
Vaišnys, A. Naujoji Lietuvos Politikų Karta Ir Istorinis politinės kultūros Pamatas. Parliamentary Studies 2004, 69–79.