(1)
Kam įstatymų leidėjui Istorija? Prof. Dr. Andrius Vaišnys. Parliamentary Studies 2018, 5-8.