(1)
Grigaravičiūtė, S. Lietuvos Tarybos (ne)atstovavimas Šveicarijoje 1917–1918 Metais. Parliamentary Studies 2018, 37–77.