(1)
Akmenytė-Ruzgienė, V. „Dvasios Pakilimo dienos“: Lietuvos valstybės švenčių Transformacijos 1918–1940 Metais. Parliamentary Studies 2018, 75–97.