(1)
Grigaravičiūtė, S. „Imti į Savo Rankas Tremtinių Lietuvon grąžinimą“: Lietuvos Tarybos Ir Minsko Lietuvių Organizacijų Veikla 1918 Metais. Parliamentary Studies 2018, 123-159.