(1)
„Kad šalies Parlamentinė Institucija būtų šventovė“. Seimo Nario Prano Raulinaičio Knyga „Parlamentarizmas“ : Dr. Audronė Veilentienė. Parliamentary Studies 2018, 160–161.