(1)
Parlamentarizmas. Kai Kurių Parlamentų Istorijos bruožai. Lietuva: Pranas Raulinaitis. Parliamentary Studies 2018, 162-175.