(1)
Nepaprastos Paprastõs Komunikacijos Galios: Regina Koženiauskienė. Parliamentary Studies 2017, 5–10.