Stancelis, V. (2006). Lietuvos parlamentarų žodyno duomenų bazės projektas (pagal „Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinį žodyną“). Parliamentary Studies, (7), 107–128. https://doi.org/10.51740/ps.vi7.344