Koženiauskienė, R. (2006). Brandaus Lietuvos piliečio paieškos politikų kalbose. Parliamentary Studies, (6), 153–166. https://doi.org/10.51740/ps.vi6.356